BSR Fakta

BSR-fakta:

Body Stress Release är en icke-terapeutisk kompletterande hälsoverksamhet.

Body Stress Release har utvecklats och praktiserats i Sydafrika sedan 1981.

Body stress release har ingen patienter, bara klienter.

Body stress release är en holistisk verksamhet, vilket betyder att vi ser kroppen som en helhet. Det finns inga enskilda delar, allt är förenat med varandra.

Body stress release är en teknik som hjälper kroppen att släppa sina låsta muskelspänningar (body stress). Målet är att leda kroppen mot, samt bibehålla, ett optimalt tillstånd av hälsa.

Body stress release stödjer kroppens naturliga självläkningsprocess, som alltid strävar efter hälsa och balans.

Body stress release är menat som en förebyggande underhållsvård och är ingen kristerapi. Den är på detta sätt inget alternativt till den ordinarie medicinska hälsovården.

Body stress release diagnosticerar inte och behandlar inte sjukdomar eller avvikelser.

Body stress release praktiseras av certifierade ”body stress release-praktiker”. De är inga helare och botar inte. De stödjer kroppens naturliga läkningsprocess. Deras ansvar ligger i att perfekt utöva BSR-tekniken och assistera klienten under BSR-processen.

Body Stress Release kan endast fungera optimalt genom en samverkande attityd till klienten. Hon/han måste förhindra kroppen att ackumulera mer Body Stress. Detta är möjligt genom att följa de råd som praktikern ger. Ansvaret för utvecklingen av sin fysiska kondition och sitt generella välmående ligger helt hos klienten.

Betala med Swish logo