Råd och tips

Ett gott råd: minska den negativa stressen i ditt liv:

Vi behöver alla ta ansvar för vår egen hälsa, genom att sträva efter att minska negativ stress som vi utsätts för.

stress_chemical
Genom att följa en balanserad och varierad diet, kan kemisk stress, minimeras. Ät livsmedel som ligger så nära sitt ursprungliga tillstånd som möjligt och välj de som som innehåller minst tillsatser. Vi bör undvika att utsättas för skadliga substanser, genom att minimera hudkontakt och vara försiktiga med att inhalera sprejdimmor.

stress_physical
Vi kan minska mekanisk stress genom att förbättra vår kroppshållning, att sitta, böja och lyfta korrekt och undvika eventuell skadlig träning. Självklart är det bra att utöva en måttlig och förnuftig form av träning för att stärka musklerna.

stress_emotional
För den emotionella och mentala stressen i våra liv, så måste vi lära oss att medvetet slappna av när vi känner att vi blir spända. Det är också klokt att uppsöka de aktiviteter och tekniker som hjälper oss att, som individer, närma oss emotionell balans och inre frid.

Genom att minimera stressöverbelastning, tillsammans med Body Stress Release, tillåter vi oss möjligheten att uttrycka vår högsta livspotential.

Betala med Swish logo