Vad är BSR?

Body Stress Release i 8 logiska steg:

Body Stress 
Release
1. Kroppsstress är spänningar som lagras i kroppen på grund av en eller flera följande orsaker:

Mekanisk Stress:
olyckor, fel kroppsställning, fellyft, upprepade monotona rörelser (sport eller arbete) som stressar kroppen till överansträngning.
Emotionell Stress
Stress på jobbet eller hemma, tentamen och prov, förlust av nära och kära, dagligt liv
Kemisk Stress:
luftföroreningar, artificiella ämnen i maten, fysiskt kontakt med olika substanser

När denna stress byggs upp och kroppen blir överansträngd, så blir stressen omöjlig att bryta och spänningar lagras i fysiska strukturer som t.ex. muskler. Detta kallas ”kroppsstress” (body stress).

En eller flera kombinationer av ovanstående faktorer kan resultera i muskulär spjälkning.

5. Frigörande av kroppsstress:

Under ett BSR besök utförs tester (genom neuromuskulåra reflexer) för att lokalisera exact var i kroppen spänningarna sitter. Med händerna appliceras sedan en varsam stimulans, som uppmuntrar kroppen att förlösa sina lagrade spänningar.Frigörelse är oftast snabb, men om stressen har lagrats länge, kanske fler besök behövs. Detta för att de täta skyddande muskelvävnaderna gradvis slappnar av och återgår till sitt normalläge.Releasen erbjuder kroppen en aktiv chans att släppa sitt försvar av muskeln och slappna av.

2. Muskulär spjälkning:

Muskler, som normalt har funktionen av stöd och rörelse, tar en defensiv roll: musklerna spänns och låses, ungefär som en korsett, för att försvara ett område mot vidare skada, de pressar samt utövar tryck på de nerver som utgår från ryggraden och som går genom muskelvävnaderna. Det verkar som detta har en dämpande effekt på nervsystemet.
6. Muskulär avslappning:

När musklerna slappnar av, återtar de sin normala stödjande roll och drar undan sitt skyddande beteende. De reducerar också sitt kramande tryck på nerverna.
3. Ökat tryck på nervsystemet:

Kroppen, som vilket annat system, förlitar sig på en två-vägs kommunikation mellan hjärnan och cellerna, förmedlat via nervsystemet. Det är ett konstant flöde av tusentals nervimpulser till hjärnan, både från huden och inifrån kroppen, och ett flöde av instruktioner från hjärnan till alla delar av kroppen.Det tryck samt den komprimeringseffekt som uppstår mot nerverna på grund av skyddande muskelkraft, kan ha en effekt på nervbanorna. Detta underminerar kroppens kommunikationssystem samt dess effektivitet och hälsa.
7. Reducerat tryck på nervsystemet:

Med minskat nervtryck, uppnås en förbättrad tvåvägskommunikation, vilket resulterar i förbättrad funktion i organ och lemmar.Kroppens visdom, att använda nervsystemet för att ta hand om alla funktioner som håller oss i gång, utan att vi tänker på det, är på väg tillbaka till sin optimala funktion.
4. Åkommor dyker upp och du kan få:

– smärta, värk och svårigheter
– smärta, värk och svårigheter som du betraktar som ”normala” på grund av din ålder eller att det ”ligger i släkten”.
– problem som är klassade som ”av okänd orsak”
– blivit diagnosticerad med en specifik åkomma och genomgår behandling men utan att bli bättre
– blivit feldiagnosticerad, vilket gör din behandling missriktad

8. Åkommor dras tillbaka, hälsan återvänder: 

Detta kan ske:
– omedelbar lindring av smärta
– avslappning av spända muskler
– uträtning av förvrängd kroppshållning
– känsla av kroppsvärme som återvänder
– stickande känsla
– ökad känslighet eller smärta för en kort tid
– trötthet
– yrsel för en kort tid
– tilltagande energi
– inget speciellt, men en ökad känsla av välbefinnande